Hantera livs ger full kontroll över livsmedelsavtalen, från skapande av förfrågningsunderlag, utvärdering av inkomna svar och kontroll av uppstartsfiler till uppföljning av sortiment, priser och statistik genom hela avtalsperioden

DKAB Service läser in prisfiler, inköpsstatistik, kundfiler och sortimentsfiler från kundens leverantörer och som de vill följa upp per månad eller kvartal.  De nya produkter som tillkommit sedan förra statistiktillfället läggs in i databasen. De förses med egenskaper, det vill säga information om t ex kötthalt, fetthalt, ekologiskt, etiskt samt länkar till DABAS.

Redan på startsidan i programmet  visas vilka statistikfiler, prisfiler och upphandlingar som finns inlästa samt värdet av dessa. Redovisningen presenteras både via diagram och siffror.

En rapport per leverantör som visar inläst information mailas till kund när statistiken är inläst.

Funktioner för rapporter, budget och nyckeltal finns.

Vid upphandling är det enkelt att ställa krav på efterfrågade kvalitetsparametrar vid upphandlingen och att kontinuerligt följa upp dessa under hela avtalsperioden.
Upphandlingen skapas med varje organisations inköp som bas. Dessa är kompletterade med egenskaper, t ex ekologiskt, kötthalt, allergener mm. Organisationerna kan lägga till egna önskemål om vikter, egenskaper och artiklar.

Hantera livs har utvecklats till uppföljnings- och upphandlingsstödet för hela verksamheten – upphandlare, ekonomiansvariga, kostansvariga och enheterna.

Utveckling samt drift av systemet sker kontinuerligt och ingår i avtalet.

Utöver systemstöd för upphandling och uppföljning av livsmedelsavtalet så finns även tillgång till erfaren support och stöd vid skapandet av upphandlingen. Vi medverkar i ett stort antal livsmedelsupphandlingar varje år och har därigenom både lång och aktuell erfarenhet.
Med över 120 kunder inom offentlig sektor har vi ett brett underlag att skapa Index ifrån som våra kunder får tillgång till genom Hantera livs.

DKAB Hantera livs är ett snabbt och lättanvänt program som våra kunder uppskattar att arbeta i. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla nya fantastiska verktyg för våra kunder.

Kontakta oss för en visning av programmet!