VD, UTVECKLING Bengt Dalesjö Tel. 031-757 8450, 0708-937896 bengt@dkab.se

DKAB Service AB är ett familjeföretag med Bengt Dalesjö i spetsen. 2004 startade Bengt, Dalesjö Konsult AB, med en idé om att kunna göra livsmedelsupphandlingar på ett effektivare sätt än vad som tidigare gjorts. Programmet BASERA för upphandling och uppföljning utvecklades.

2013 var tiden mogen för ett generationsskifte av såväl system och program som koncept. Vi hade vuxit ur det gamla Acess-systemet. Bengt startade DKAB Service AB och där byggdes DKAB Hantera livs på en ny IT-plattform. Med ett helt nytt program och koncept kan vi fortsätta växa och utveckla system och program nu och i framtiden.

Vårt gamla program BASERA avvecklades därmed.

Inga plug in-program eller användarlicenser för inloggning behövs. Inloggning på webben sker på valfri dator eller platta.

Hantera livs ® ger en kundupplevelse  för våra användare att arbeta i. Rapporter, nyckeltal och inte minst kunnig support finns att tillgå.  DKABs inläsning av sortiment, anbudssvar, statistik och upphandlingspriser samt kontroller och uppdateringar görs snabbt, vilket gynnar våra användare.

Backuper tas till 3 olika ställen. Vi skickar transaktioner var 15:e min för er informationssäkerhet.

Hantera-konceptet fortsätter att växa. Nu finns Hantera Butik för att följa upp inköpen som kommuner och landsting gör från butik.

Hantera Service är programmet för servicetjänster. I dagsläget är det inom HVB-verksamhet som programmet används. Det kan även användas för andra ändamål.
072