VD, UTVECKLING Bengt Dalesjö Tel. 031-757 8450, 0708-937896 bengt@dkab.se

Bengt Dalesjö startade DKAB Service AB 2013. Där finns Hantera livs system och program som ständigt utvecklas.

Redan 2004 startade Bengt Dalesjö Konsult AB, med en idé om att kunna göra livsmedelsupphandlingar på ett effektivare sätt än vad som tidigare gjorts. Programmet BASERA för upphandling och uppföljning utvecklades.
För att kunna ha fortsatt tillväxt och utveckling byggdes Hantera livs på en ny kraftfull IT-plattform och därmed avvecklades BASERA.

Hantera livs ger en kundupplevelse för våra användare att arbeta i. Rapporter, nyckeltal och inte minst kunnig support finns att tillgå. DKABs inläsning av sortiment, anbudssvar, statistik och upphandlingspriser samt kontroller och uppdateringar görs snabbt.

Sedan sommaren 2019 är DKAB Service AB en del i Mashie FoodTech Solutions AB. Det ger stora möjligheter att hjälpa våra kunder genom att kunna erbjuda en helhetslösning och satsa framåt.

 

Hantera-konceptet fortsätter att växa. I dagsläget finns sex varukorgar.

Hantera Enhet kan enheterna snabbt och enkelt rapportera sitt svinn. Registreringen kan göras vi surfplatta, smarttelefon eller dator. Hantera Enhet används av ett mycket stort antal användare..

Med Hantera Butik följer kommuner och landsting upp inköpen från butik.

Hantera Service är programmet för servicetjänster. I dagsläget är det inom HVB-verksamhet som programmet används. Det kan även användas för andra ändamål.

Hantera Städ och Hantera Idrott är de senaste tillskotten i Hantera-koncepten.
072