hantera-butik-170821-1Hantera butik är verktyget för uppföljning av inköp som görs i livsmedelsbutik. Det är möjligt att se inte bara vem som har köpt vad utan även t ex andel ekologiskt. Hantera Butik har en egen databas lik den som finns för Hantera livs där vi på Hantera fyller på med produkter och produktinformation utifrån den statistik som kommer till oss.

Gränssnittet är det samma för Hantera butik som för Hantera livs vilket gör det enkelt att komma igång och jobba med.

Hantera butik gör det möjligt att följa upp inköp i butik som tidigare inte har gått att titta närmare på. Det går bland annat att se om inköp görs av produkter som kommunen önskar dra ner på, t ex godis och läsk till skolor och förskolor om kommunen har policy att dessa produkter inte ska erbjudas där.

Det går att se vilka som handlar för stora belopp. Finns det enheter som egentligen skulle handla från andra avtal som är mer förmånliga?

Det är finns rapporter för att se andelen ekologiska produkter. De flesta kommuner har idag målsättningar för hur stor andel ekologiska livsmedel som köps. I dag mäts detta oftast utan att ta hänsyn till butiksinköpen men är de inköpen stora så blir siffran missvisande. Nu går det att räkna med butiksinköpen för en mer korrekt siffra.

 

KONTAKTPERSON
Jenny Dalesjö 031-757 8452

jenny@dkab.se