Mjölkstödsansökan 1 ggr/läsår kan göras för produkter från samtliga leverantörer där inköp gjorts av mjölk275_cows-1

Det är mycket enkelt och tidsbesparande att göra mjölkstödet i Hantera livs. De allra flesta av kunderna gör därför mjölkstöden i programmet.

Från och med den 1 aug 2017 gäller ett nytt regelverk för skolmjölksstöd.

  • Det som är nytt är att nu söker man stödet endast för mjölk (både vanlig och laktosfri)
  • Varje hösttermin skall man göra en föranmälan om man vill vara med och söka mjölkstödet.
  • Ansökan om utbetalning görs 1ggr/läsår
  • Schablonvärden (fastställt av Jordbruksverket) för antalet dagar inom förskola, grundskola och gymnasium används.
  • Schablonavdrag (fastställt av Jordbruksverket) görs för andra förbrukare och för mjölk i matlagningen.

För de senaste uppdateringarna kring mjölkstödet gå in på Jordbruksverkets hemsida, se länken nedan.

Jordbruksverket gör revision på ca 10% av alla mjölkstödsansökningar. Vid en revision granskas två terminer. Vid revision använder Jordbruksverket de filer som skapats från Hantera livs, vilket underlättar för både användare och Jordbruksverket.

Vid mjölkstödssamtalet behöver du ha information tillgänglig angående vilka enheter som skickar eller tar emot mjölk eller mat från andra enheter,

samt om de skickar endast mjölk eller både mat och mjölk. Om förflyttningarna sker från/till exempelvis äldreboenden behöver vi också uppgifter på antal boende och öppetdagar.

När vi gör förflyttningar mellan enheter kan vi göra dessa med faktiska kvantiteter. Ni behöver då veta hur mycket mjölk som har skickats under perioden.

För att mjölkstödet skall bli rätt är det en förutsättning att kundnumren är kopplade till rätt enhet. Under Administration/Organisationer finns rapporten ”Organisationsstruktur per Leveransenhet Excel”. Där kan du se vilka kundnummer som är kopplade till respektive enhet.

Jordbruksverket vill att det ska finnas underlag för alla uppgifter.

Vallmo11