DKAB Service kan göra hela livsmedelsupphandlingen

Ni kan antingen själva sätta sortimentet eller
ta ställning till ett som skapas för er av oss.Vi tar in anbudssvaren och administrerar fram till och med
utvärderingen. Avstämningsmöten sker med ansvarig hos er under upphandlingstiden.
Tillsammans med er och er jurist alternativt tillsammans med den jurist som vi har samarbete med
kan vi även skapa formalia som ni sedan godkänner.

Vi har ett samarbete med  Backlund Juridik AB som har lång erfarenhet av upphandlingsjuridik och biträder
myndigheter och leverantörer i alla typer av upphandlingsrelaterade mål och ärenden i och utanför domstol.

E-post: backlundjuridik.se