DKAB kan utföra analyser av verksamhetens  pris- och sortimentsförändringar.
Detta leder till ett åtgärdsförslag som kan ges av DKAB.

Nyckeltal-DKAB

Prisförändringar jämfört med Hantera-gruppen Min och Max.

Prispåverkan – hur mycket prisförändringen påverkar på 12 månader.

Nya okända produkter kontrolleras mot saknade produkter och/eller befintlig upphandling.

Exempel: Nya produkter som inte uppfyller ställda krav i upphandlingen ska inte godkännas. Om upphandlad artikel är ekologisk och ersätts med en traditionell till samma pris är det inte rätt.