Få full inköpskontroll över prisutveckling och inköp av produkter både totalt och nedbrutet på valda redovisningskategorier (t ex skola, äldrevård).
DKAB läser in prisfilerna från era leverantörer.

Egenskapskraven i upphandlingen tas med in i prisuppföljningen. Produkten kan följas under hela avtalsperioden.

  • Artiklar som tillkommit och utgått samt prisändringar från prislistan
  • Full inköpskontroll över prisutveckling
  • Prisutveckling och inköp av produkter både totalt och/eller redovisat på leverantör och/eller producent
  • Prisutveckling på valfri prisändringsperiod
  • Kontroll av nya artiklar i prisfilerna
  • Köp av upphandlade produkter från fel leverantör
  • Funktion finns för att kontrollera att ni betalt ert upphandlade pris
  • Kostnadsanalys av konvertering från konventionella produkter till ekologiska