DKAB behandlar leverantörsfilerna i systemet för korrekt uppföljning av inköpsmönster och prisutveckling.
Informationen presenteras användarvänligt och logiskt i programmet.

Färdiga funktioner för rapporter och sökmöjligheter för olika delar av versamheten säkerställer detta i Hantera livs.

DKAB Service läser in er inköpsstatistik, kundfiler och sortimentsfiler från de leverantörer som ni har
avtal med och som ni vill följa upp per månad eller kvartal.

En rapport per leverantör som visar inläst.information mailas till er så snart statistiken är inläst.
Rapporten visar leverantörsfilens inlästa värde uppdelat per varuområde i kronor och kg, ekovärde i kronor och kg samt köp utanför avtal.

Nya artiklar som tillkommit läggs in i databasen. De förses med produktegenskaper om t ex kötthalt, fetthalt, ekologiskt,
etiskt samt länkar till DABAS.
Om filer saknas vid överenskommen tid skickar vi en påminnelse till er eller till leverantören.

I programmet finns rapporter finns för att söka ut och kombinera information

  • Statistik redovisas på enhets-, ansvars- och organisationsnivå av produktinköp per leverantör under olika tidsperioder
  •  Inköp av produkter både totalt och nedbrutet på valda redovisningskategorier, t ex skola, förskola, äldrevård
  •  Rapporter i Excel och PDF-format
  •  Produkter som köps utanför respektive inom avtalet visas
  • Inköpsuppföljning EkoMatlistan finns i separat rapport
  • Funktion för att prenumerera på rapporter och nyckeltal

Nyckeltal-DKABBudget och Nyckeltal kan registreras i programmet och följas upp under statistikperioden.

Läs mer om Budget och Nyckeltal  här

 

 

Prisuppföljning

DKAB läser in prisfilerna från era leverantörer. De ger er full inköpskontroll över prisutveckling och inköp av produkter både totalt och nedbrutet på valda redovisningskategorier (t ex skola, äldrevård).

Läs mer om Prisuppföljning här