Med Hantera livs får ni stöd i hela processen.
Från att skapa positionsunderlaget till att utvärdera vilken leverantör som är det bästa valet

Hantera livs gör det enkelt att ställa krav på efterfrågade kvalitetsparametrar samt att följa upp dem under upphandlingsperioden.upphandling2 (002)

För att få önskad kvalitet ställs det krav på egenskaper och förpackning på varje position. Utöver kvalitetskrav finns även t ex miljö-,
hållbarhets- och etiska krav.

Vi är en aktiv part involverade i utvecklingen av livsmedelsupphandlingar genom samarbete med offentliga sektorn, producenter, leverantörer och myndigheter.
Det kan gälla såväl frågor om innehåll i livsmedelsprodukter som miljöpåverkan.
IMG_0202 Förminskad tomatHantera livs skapar förutsättningar för likabehandling av svar då produkten istället för leverantören ska uppfylla kraven på positionsnivå

Det skapas automatiskt ett neutralt upphandlingsunderlag där produkterna är beskrivna med egenskaper och vikter

IMG_0202 Förminskad tomatEgenskaper och vikter kan enkelt justeras  för att anpassa till framtida önskemål

Förfrågningsunderlag skapas med referenspriser och belastningsvärden

IMG_0202 Förminskad tomatUtvärdering i Hantera livs genomförs genom verifiering av att produkterna innehar efterfrågade klassificeringar, egenskaper och vikter

Genom verifiering av ställda krav mot Hantera livs databas minimeras ert arbete

IMG_0202 Förminskad tomatVid provsmakning kan beställningslistor och testprotokoll tas ut i Hantera livs

Sammanställningen av svaren vid utvärdering per leverantör och produkt ger det optimala valet

IMG_0202 Förminskad tomatUpphandlingen kan enkelt grupperas i varukorgar för att passa de egna önskemålen

Enkelt att utvärdera